جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 35870
  تاریخ انتشار : 25 مهر 1392 9:23
  تعداد بازدید : 635

  روزشمار قربانيان ترور به دست منافقين

  ترور 30 ايراني بي گناه در 25 مهرماه

  گروهک تروريستي منافقين طي اعمال جنايتکارانه خود هيچ برگي از تقويم انقلاب اسلامي را از کشتار و خونريزي خالي نگذاشته است.

   30 نفر از مردم بي‌گناه ايران در روز 25 مهر ماه طي سال‌هاي 1359 تا 1381 توسط گروهک تروريستي منافقين در ايران ترور شدند.

   اسامي شهدا به شرح زير است:

  صالح شريفي، تاريخ تولد: 1338.06.20، تاريخ شهادت: 1381.07.25، گروه تروركننده: اشرار

   باباعلي ايچوبي، تاريخ تولد: 1305.03.05، تاريخ شهادت: 1361.07.25، محل ترور: اروميه، گروه تروركننده: گروهک تروريستي منافقين

   يوسف فتاحي، تاريخ تولد: 1339.06.08، تاريخ شهادت: 1363.07.25، محل ترور: پيرانشهر، گروه تروركننده: گروهک تروريستي منافقين

   نورالله سهرابي، تاريخ تولد: 1342.05.01، تاريخ شهادت: 1370.07.25، محل ترور: كرمان، گروه تروركننده: اشرار
   
  ليلا سليمي، تاريخ تولد: 1357.01.01، تاريخ شهادت: 1375.07.25، محل ترور: مراغه، گروه تروركننده: كوموله

   محمدرضا زواري، تاريخ تولد: 1337.09.16، تاريخ شهادت: 1359.07.25، محل ترور: تكاب، گروه تروركننده: دموكرات

   محمد زاهد الماسي، تاريخ تولد: 1345.02.05، تاريخ شهادت: 1362.07.25، محل ترور: سنندج، گروه تروركننده: دموكرات

   علي حاجي زاده نازلو، تاريخ تولد: 1344.01.01، تاريخ شهادت: 1361.07.25، محل ترور: اروميه، گروه تروركننده: گروهک تروريستي منافقين

   رحمان كبيري، تاريخ تولد: 1338.08.19، تاريخ شهادت: 1359.07.25، محل ترور: تكاب، گروه تروركننده: دموكرات

   موسي زارعي، تاريخ تولد: 1339.01.02، تاريخ شهادت: 1360.07.25، محل ترور: كرمانشاه، گروه تروركننده: گروهک تروريستي منافقين

   ستار ايوار، تاريخ تولد: 1330.03.03، تاريخ شهادت: 1370.07.25، محل ترور: مريوان، گروه تروركننده: دموكرات

   سيد محمد موسوي، تاريخ تولد: 1323.03.15، تاريخ شهادت: 1359.07.25، محل ترور: تكاب، گروه تروركننده: گروهک تروريستي منافقين
   
  سيد محمد حسيني، تاريخ تولد: 1337.04.02، تاريخ شهادت: 1362.07.25، محل ترور: ديواندره، گروه تروركننده: كوموله

   حسين حسين پور، تاريخ تولد: 1316.04.07، تاريخ شهادت: 1359.07.25، محل ترور: بوكان، گروه تروركننده: اشرار

   ليلي نوربخش، تاريخ تولد: 1358.01.01، تاريخ شهادت: 1360.07.25، محل ترور: شيراز، گروه تروركننده: گروهک تروريستي منافقين

   قربان نادري‌فر، تاريخ تولد: 1321.04.19، تاريخ شهادت: 1360.07.25، محل ترور: رشت، گروه تروركننده: گروهک تروريستي منافقين
   
  سيد محمود افتخاري سليماني، تاريخ تولد: 1310.04.04، تاريخ شهادت: 1361.07.25، محل ترور: تهران، گروه تروركننده: گروهک تروريستي منافقين

  مهدي حسين پورچافي، تاریخ تولد: 1343.05.02، تاريخ شهادت: 1361.7.25، وی دانش آموز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروريست

  محمدكاظم آسايشي، تاریخ تولد: 1343.04.03، تاريخ شهادت: 1362.7.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
   
  علي جليل وندزين الحاجلو،  تاریخ تولد: 1344.01.09، تاريخ شهادت: 1361.7.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
   
  عباس علي حسن زاده، تاریخ تولد: 1343.01.01، تاريخ شهادت: 1362.7.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
   
  جواد پورعلي يگشي، تاریخ تولد: 1350.12.01، تاريخ شهادت: 1371.7.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

  عمر پيروتي، تاریخ تولد: 1335.02.01، تاريخ شهادت: 1365.70.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
   
  اسحاق ترشيزي، تاریخ تولد: 1342.02.71، تاريخ شهادت: 1362.7.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

  اژدر ايچوبي، تاریخ تولد: 1339.02.09، تاريخ شهادت: 1361.7.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
   
  جعفر آگاهي، تاريخ شهادت: 1374.7.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

  سعيد اعظمي، تاریخ تولد: 1346.12.05، تاريخ شهادت: 1362.7.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
    
  مرحمت افضل نيا، تاریخ تولد: 1344.07.06، تاريخ شهادت: 1364.7.25، گروه ترور کننده:  گروهک تروریستی منافقین      

  كرامت اقناعي هرموجي، تاریخ تولد: 1344.06.04، تاريخ شهادت: 1362.7.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

  محمد اروجي دهيلق، تاریخ تولد: 1342.08.23، تاريخ شهادت: 1362.7.25، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
   
   
  منبع خبر


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
11